Op.Dr. Kubilay ÖZDİL

Estetik Cerrahi alanında tecrübeli olan Op.Dr. Kubilay ÖZDİL, meslek hayatı boyunca insani ilişkilerini ön planda tutarak muayene ve ameliyatlarında gerekli titizlik ve hassasiyet ile hastalarının kendisine gösterdiği güvene layık olmaya çalışmaktadır.

Ankara’da 1973 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) mezunu ve Plastik Cerrahi Uzmanlığını 2006 yılında S.B. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldı. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

YERLİ YAYINLAR:

1. "143 hastadaki 218 bası yarasının cerrahi tedavisi ve sonuçlarının değerlendirilmesi(Bası yaraları)" Demir Z, Özdil K, Demir S, Velidedeoğlu H, çelebioğlu S.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derigisi,2003,Cilt 11,Sayı:3, sayfa 165-171.

2. "Gardner sendromlu bir olgu:Erken tanıda plastik cerrahın rolü" Yüce S, Sayılkan S,

Özdil K, Öktem F, Demirbağ E, Velidedeoğlu H, çelebioğlu S.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derigisi,2005 Cilt:13, sayı:2, sayfa 148-149.

3. "Bir purpura fulminans olgusu: Erken tanı ve tedavinin ekstremite kurtarılmasındaki Önemi"""Demir Z, Yüce S, Özdil K, Karamürsel S, Velidedeoğlu H, çelebioğlu S.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2005, Cilt:25, Sayı:4,Sayfa 597-599.


YURTDIŞI YAYINLAR:

1."Treatment of recontracture with the subcutaneous pedicle rhomboid flap." Ertas NM, Kucukcelebi A, Bozdogan N, Kurtay A, Ozdil K, Celebioglu S.

Plast Reconstr Surg. 2006 Apr 15;117(5):1590-8.

PMID: 16641731 [PubMed - indexed for MEDLINE]

2. "Reconstruction of the columella with bilateral nostril sill flaps."

Demir Z, Ozdil K, Karamursel S, Yuce S, Oktem F, Celebioglu S.

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006 Mar;115(3):239-42.

PMID: 16572615 [PubMed - indexed for MEDLINE]

3. "A potential complication with an extraoral distractor for mandible lengthening:facial nerve paralysis." Civelek B, Karamursel S, Ozdil K, Celebioglu S.

Plast Reconstr Surg. 2006 Feb;117(2):698-9.

PMID: 16462382 [PubMed - indexed for MEDLINE]

4. "Cleft palate and congenital alveolar synechiae syndrome." Sahin U, Ozdil K, Uscetin I, Saylkan S, Oktem F, Yuce S, Velidedeoglu H,

Celebioglu S.

Plast Reconstr Surg. 2005 Apr;115(4):1212-3.

PMID: 15793474 [PubMed - indexed for MEDLINE]

5. "Gynecomastia treatment with subareolar glandular pedicle." Celebioglu S, Ertas NM, Ozdil K, Oktem F.

Aesthetic Plast Surg. 2004 Sep-Oct;28(5):281-6; discussion 287.

PMID: 15666043 [PubMed - indexed for MEDLINE]

6. "A perplexing presentation of a breast carcinoma: a case report." Civelek B, Ozdil K, Celebioglu S.

European Journal of Plastic Surgery 2006 29(1): 44-46.

7. "The effect of sucralfate, an agent for gastroprotection on the healing of split thickness skin graft donor sites" Civelek B, Inal I, Ozdil K, Celebioglu S.

European Journal of Plastic Surgery 2007 30(1): 25-28.

2003-Kış Sempozyumu, Bolu;" Estetik Cerrahide Destekleyici Girişimler",

"İnfraorbital bölgenin nazal hump ile augmentasyonu" posteri ile

2003-25.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,Samsun;

"Dudak yarığı deformitelerinde sekonder cerrahi girişimler" ve

"Yanık sonrası oluşan uzun skar kontraktürlerinin tedavisinde subkutan pediküllü multiple rhomboid fleplerin kullanımı" sunuları ile

2004- 9.Türk El ve üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, Bodrum;

"Parmak doku defektlerinde ada flebi uygulamalarımız" sunusu ile

2004- 26. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,Ankara;

"Deri grefti veya Z-plasti uygulandıktan sonra kontraktür nüksü gelişen olgularda subkutan pediküllü rhomboid flep kullanımının etkinliği" sunusu ile ve

"Alar kanat pediküllü, bilateral nostril taban flebi ile izole, total kolumella rekonstrüksiyonu" posteri ile

2004- Multidisipliner Yara Bakımı Toplantısı, Mersin

2004- Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar ve Eser Oluşturma İlkeleri Sempozyumu, Ankara

2005- Kış Sempozyumu, Ilgaz; "Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi";

"İleri evre bir meme kanseri olgusu" posteri ile

2005- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Paneli, Güven Tıp Günleri,Ankara

2005- 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya

2005- Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği üçüncü Kongresi, Ankara

2006- 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara

2002- Flep Diseksiyon Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

2003- Yanık, İlkyardım ve Tedavisi Kursu, Ankara Cerrahi Derneği, Ankara

2004- 2. Maksillofasiyel Cerrahi Çalıştay (Workshop) ve Kursu, GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Ankara

2005- Güncel Yanık ve Güncel Yara Tedavisi Sempozyumu ve Yara Bakım Kursu, Adana

2011- Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı, İstanbul

ankara estetik cerrahi